Studio i - platform voor inclusieve cultuur - under construction
mensen in museum
STUDIO i - platform voor inclusieve cultuur is een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Met STUDIO i willen we een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.

Waarom STUDIO i?

Bij veel musea bestaat de wens om de thema's toegankelijkheid en inclusie op te pakken, maar vaak ontbreekt de kennis en ervaring om concrete aanpassingen door te voeren. Met STUDIO i willen het Stedelijk en het Van Abbe hier verandering in brengen. Vanuit de overtuiging dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen - ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, gender of beperking, in welke vorm dan ook - hebben deze musea de afgelopen jaren innovatieve programma's ontwikkeld voor mensen voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Als vervolg op onder andere de landelijke uitbreiding van het Onvergetelijk programma, het Special Guests programma en Queering the Collection bundelen het Van Abbe en het Stedelijk opnieuw de krachten om de museumsector inclusief te maken, samen met andere partners uit het veld.

Wat gaan we doen?

Musea die concrete stappen willen zetten om hun instellingen toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij STUDIO i terecht voor inspiratie, kennis en advies. Via een digitaal platform, kenniscafés, symposia en adviestrajecten op maat wordt informatie over toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld en gedeeld. Denk hierbij aan toepasbare best practices, noodzakelijke voorzieningen, geschikte methodieken en concepten, interessante communicatiestrategieën, mogelijkheden voor financiering en fondsenwerving, aanbevelingen voor interessante literatuur en relevante netwerken en contacten. Om musea te ondersteunen bij het ontwikkelen van inclusieve programma's en voorzieningen, biedt STUDIO i bovendien trainingen aan voor museumpersoneel, rondleiders en vrijwilligers.

Trainingsmodules:

Thema's:

  • Mensen met dementie en hun dierbaren
  • Blinden en slechtzienden
  • Doven en slechthorenden
  • Mensen met afasie
  • Mensen met autisme en andere prikkelverwerkingsstoornissen
* Gereduceerd tarief dankzij bijdrage fondsen. Vergoeding komt ten goede aan ontwikkeling STUDIO i.
trainingsmodule xsmall trainingsmodule small trainingsmodule medium trainingsmodule large trainingsmodule xlarge

Daarnaast worden de komende jaren andere toonaangevende initiatieven en partners uit het veld bijeengebracht, zodat er een netwerk rondom inclusiviteit in de culturele sector ontstaat. Tot slot worden er vanuit het Stedelijk en het Van Abbe innovatieve projecten en onderzoekstrajecten omtrent inclusie opgestart, waarvan de resultaten direct terugvloeien naar de sector.

Meer weten?

Heb je behoefte aan advies? Ben je geïnteresseerd in het afnemen van een trainingsmodule? Heb je informatie die niet mag ontbreken op de website? Wil je een partnerschap met ons aangaan? Of heb je andere vragen, opmerkingen of ideeën? We komen graag met je in contact!

Stefanie van Gemert
Stefanie van Gemert
projectleider, ad interim
s.vangemert@stedelijk.nl +31 (0)20 5732 740
Marleen Hartjes
Marleen Hartjes
projectleider
m.hartjes@vanabbemuseum.nl +31 (0)6 2879 3077
Harriet Mbonjani
Harriët Mbonjani
projectassistent
h.mbonjani@stedelijk.nl +31 (0)20 5732 740